a                   K.R.V.G.B.                   B
Koninklijke Roeselaarse Verstandhouding GolfBiljart
HomeCompetitieBekerIndividueelVolgende speeldagBerichtenBestuurSponsorsLinksFormulieren

Live UitslagenHistoriekReglementLokalenlijstLijst kapiteinsFinancieelClub ActiviteitenBiljartnummers
   


29/01/2023 ; ploegenkampioenschap speeldag 17

Volgende speeldag op 04/02/2023 is er de 1/4e finales voor het beker kampioenschap.

Binnenkort worden de documenten per mail verstuurd naar de ploegverantwoordelijken en lokalen voor;

- inschrijvingen individueel kampioenschap

- inschrijvingen duo kampioenschap

- inschrijvingen jongeren kampioenschap

- data waarop de lokalen geen wedstrijden wenst tijdens deze kampioenschappen

- spelers - en transferlijsten voor het seizoen 2023 - 2024.

Al deze documenten dienen door de betrokkenen zelf geprint te worden.

Deze kunnen in drukletters ingevuld, terug gemaild worden naar info@krvgb.be of aan iemand van het bestuur worden afgegeven.

Leden die minstens vijf wedstrijden hebben gespeeld tijdens het ploegen - en of bekerkampioenschap kunnen gratis deelnemen aan het individueel kampioenschap.

Leden die minstens één wedstrijd gespeeld hebben tijdens een van deze kampioenschappen kunnen deelnemen aan het duo kampioenschap.

Dit onder de voorwaarde dat ze nog steeds speelgerechtigd zijn en niet geschorst werden uit een vorig kampioenschap.

Leden die willen deelnemen kunnen zich ook persoonlijk via mail inschrijven.

Alle lokalen komen in aanmerking om wedstrijden te krijgen, met uitzondering voor het jongeren kampioenschap. Daarvoor dient er minstens één speler in dit lokaal ingeschreven te worden.

Het lidgeld bedraagt €15 en €8 voor de transfers tijdens de transfer periode. De transfergelden dienen betaald te worden op de algemene vergadering met de lokaalhouders op 02/05/2023.

Wegens de mooie prijzen die het bestuur van de KRVGB voorziet bij deze kampioenschappen is deelname wel een aanrader.


22/01/2023 ; ploegenkampioenschap speeldag 16

In 1e afdeling is het spannend tussen  De Kabien D en De Bolle F, die beiden nog kampioen kunnen spelen, het verschil bedraagt amper 1 puntje.

De Bolle D is de grootste degradatie kandidaat in 1e afdeling.

In 2e afdeling kunnen nog 4 ploegen kampioen spelen, Den Bassin A, Agora A, De Tonne A en The New Arena A. Daar is het verschil twee puntjes tussen de eerste en de vierde.

Daar is Siberie C de degradatie kandidaat.

In 3e afdeling is het eveneens spannend, Siberie A en Stad Brugge A hebben evenveel punten.

Opnieuw werd er vergeten van enkele uitslagen te "aanvaarden".

Indien er problemen zijn met het ingeven of aanvaarden van de uitslagen kan er altijd iemand van het bestuur gecontacteerd worden, beter dan niets te ondernemen.15/01/2023 ; ploegenkampioenschap speeldag 15

Twee wedstrijden werden met slechts vier spelers gespeeld en werd er een FF genoteerd.

Het bestuur heeft beslist dat er geen inschrijvingsgeld voor de individuele kampioenschappen dient betaald te worden.

Vanaf het seizoen 2023-2024 wordt het lidgeld aangepast en zal er opnieuw gratis kunnen deelgenomen worden aan alle individuele kampioenschappen.


14/01/2023 ; bestuursvergadering


Het bestuur heeft tijdens de algemene vergadering beslist dat het voorgestelde systeem voor het seizoen 2023-2024 met vier tegen vier spelen niet doorgaat.

Slechts zes ploegverantwoordelijken stemden voor, 19 stemden tegen het systeem, 10 onthielden zich. Er werd rekening gehouden met de bijkomende info die door tal van leden werd gegeven.

Het bestuur dankt zijn leden, ploegverantwoordelijken en lokaaluitbaters die deelgenomen hebben aan deze poll.

Er werden enkele beschrijvingen in het reglementenboek aangepast, dit wordt op de volgende algemene vergadering met ploegverantwoordelijken duidelijk gemaakt.07/01/2023 ; ploegenkampioenschap speeldag 14


Twee ploegen vergaten om hun uitslag in te geven of te aanvaarden.

Rumba A gaf algemeen FF. De gebruikelijke boete wordt toegepast.

Ook wanneer er een algemene FF is, dient de uitslag door de aanwezige ploeg ingegeven te worden. Door de vakjes FF aan te kruisen wordt de uitslag automatisch ingevuld.

Deze uitslag kan niet worden aanvaard, maar door de mail die ons bereikt met het voorstel, kunnen de spelers voor het individueel klassement die op het uitslagformulier staan, worden verwerkt.

Tot op heden zijn er nog maar weinig ploegverantwoordelijken die op de mail nav de nieuwe spelwijze, die voorgesteld werd door het bestuur beantwoord !

Op vrijdag 13/01/2023 is er de algemene vergadering van het bestuur, dan wordt beslist of de KRVGB overstapt naar dit voorgesteld systeem.24/12/2022 ; kerst en nieuwjaarperiode ;


De KRVGB activiteiten liggen stil tot 07 januari 2023 en start terug met speeldag 14 van het ploegenkampioenschap.

Het bestuur wenst al haar leden en familie een gelukkig en gezond jaareinde en een voorspoedig 2023.


17/12/2022 ; bekerkampioenschap 1/8e finales

Torentje A moest FF geven wegens gebrek aan spelers. De gebruikelijke boete wordt toegepast.

Eventjes herrinneren dat de manier van inschrijven voor deelname aan de bekercompetitie al twee seizoenen is aangepast zodat iedere ploeg automatisch is ingeschreven.

De KRVGB activiteiten liggen stil tot 07/01/2023.

Het bestuur wenst al zijn leden een gelukkig en gezond jaareinde.

10/12/2022 ; ploegenkampioenschap speeldag 13

De uitslag van de wedstrijd tussen De Bolle C en De Voetballist A werd door De Voetballist A te laat "aanvaard" waardoor de gebruikelijke boete wordt toegepast.

Volgende zaterdag 17 December worden de 1/8e finales van het bekerkampioenschap gespeeld op de voorziene nummers.

In bepaalde lokalen dienen er twee wedstrijden gespeeld te worden.

De eerst uitgelote ploeg is verantwoordelijk voor het ingeven van de uitslagen op de website.


03/12/2022 ; ploegenkampioenschap speeldag 12

De wedstrijd tussen Rumba B en The New Arena A werd in lokaal Agora gespeeld door gebruik van het reglement hoofdstuk 9 - B - artikel 3 - punt a.

De uitslagformulieren dienen op de juiste wijze ingevuld en gehandtekend te worden, en niet met onnodige opmerkingen beschreven te worden.

Een boete werd opgelegd aan de speler die een niet toegelaten beschrijving op het uitslagformulier tijdens de wedstrijd Rumba B en The New Arena A heeft aangebracht.

We willen benadrukken dat het bestuur nooit tussen komt over interne aangelegenheden.

Leden en lokaaluitbaters hebben bij hun aansluiting een overeenkomst ondertekend die ermee instemt het reglement voorgeschreven door de KRVGB te aanvaarden en deze nauwgezet na te leven.


26/11/2022 ; ploegenkampioenschap speeldag 11


Tijdens het ingeven van de uitslag in de wedstrijd tussen De Kabien D en De Bolle B werd een verkeerde speler ingebracht, dit werd na overleg met de betrokkenen aangepast.

De Kabien B haalde uit met de hoogste score tegen Siberie C die daardoor alleen onderaan het klassement staat.

Er kunnen geen spelers meer aangesloten worden voor dit seizoen.

19/11/2022 ; ploegenkampioenschap speeldag 10

In het individueel klassement nemen Didier Cours (1e), Johan Flach (2e) en Wim Matthys 3e afdeling de leiding.

Volgende speeldag is het de laatste dag voor het aansluiten van nieuwe spelers !!

19/11/2022 ;

We vernemen het plotse overlijden van Francky Dick, lid bij Siberie B

Het bestuur wenst zijn medeleven te betuigen aan familie en vrienden.

12/11/2022 ; ploegenkampioenschap speeldag 9

Spijtig dat bij een 4 - 4 stand Torentje A niet over een vijfde speler beschikte.

De Kabien D uit 1e afdeling en De Vierweg B uit 3e afdeling haalden zwaar uit.

De Bolle D uit 1e, The New Arena C en D bengelen onderaan de rangschikking.

De Kabien D, Agora A en Siberie A staan op kop in hun afdeling.05/11/2022 ; vooruitgeschoven wedstrijd en 1/16e finales beker poule A

De wedstrijd van de 13e speeldag tussen Agora A en Siberie C werd reeds gespeeld.

De 1/16e finales van het beker kampioenschap werden afgewerkt.


29/10/2022 ; inhaal - en vooruitgeschoven wedstrijden

De inhaalwedstrijd van speeldag 1 en de voouit geschoven wedstrijd van speeldag 10 zijn afgewerkt en het klassement aangepast.

De uitslagen van het beker kampioenschap dienen te worden ingegeven op de website. De uitgelote thuisploeg is verantwoordelijk voor het ingeven van de uitslag.

22/10/2022 ; ploegenkampioenschap speeldag 8

De wedstrijd tussen De Tonne A en Rumba B werd verkeerd ingegeven. Deze werd bij nazicht van het origineel uitslagformulier door de verantwoordelijke voor het ploegenkampioenschap aangepast.

De wedstrijd tussen De Bolle A en Siberie C werd door de bezoekende ploeg vergeten ?? te aanvaarden. Het uitslagformulier werd eveneens door de verantwoordelijke opgevraagd en aanvaard.

Na het proberen van drie leden uit Siberie C te bereiken echter zonder resultaat, wordt de boete toegepast zoals voorzien in het reglement.

Indien een wedstrijd niet kan aanvaard worden wegens foutief ingeven van de thuisploeg, dient er een volledig nieuwe uitslag ingegeven te worden, pas daarna kan de juiste uitslag door de bezoekers worden aanvaard.

Zaterdag 29/10/2022 zijn er enkel wedstrijden voorzien die dienen ingehaald te worden of vooruit geschoven.

Op 5/11/2022 zijn er bekerwedstrijden in poule A. In poule B zijn er op 5/11/2022 geen wedstrijden.


15/10/2022 ; ploegenkampioenschap speeldag 7

Er wordt nog steeds vergeten "??" van wedstrijden op de website "te aanvaarden" tijdens het ingeven er van.

Deze week werd zelfs nog een foto van een (ongeldig)uitslagformulier via whatsApp doorgestuurd !!

Dit gaat niet meer getollereerd worden en zal aanzien worden als "te laat ingeven van het uitslagformulier" met een boete van €4.00.

De verantwoordelijke voor de ploegencompetitie dient dan zelf informatie te gaan opvragen naar de betrokkenen.


08/10/2022 ; ploegenkampioenschap speeldag 6

Er werden geen problemen gemeld.

De wedstrijden voor het beker kampioenschap staan on-line.

In poule A worden er 3 wedstrijden gespeeld in de 1/16e finales, 16 gaan door naar de 1/8e finales.

In poule B gaan alle 16 ploegen rechtstreeks door naar de 1/8e finales.


01/10/2022 ; ploegenkampioenschap speeldag 5

Twee uitslagen werden niet opgenomen in de live uitslagen.

Een uitslag kon niet worden aanvaard door een slecht werkende wifi in het lokaal, dit kan voorkomen worden door via het mobiel netwerk in te loggen.

De andere uitslag werd terecht niet aanvaard door een foutief ingeven van de thuisploeg.

Deze problemen werden door de verantwoordelijke voor het ploegenkampioenschap opgelost.

Daarom het belang van de originele uitslagformulieren in te vullen en bij te houden.


24/09/2022 ; ploegenkampioenschap speeldag 4

Het ingeven van de live uitslagen dient steeds te gebeuren door iemand van de ploeg die op het uitslagformulier staat, tenzij de ploegverantwoordelijke dit voor zijn rekening neemt.

Daardoor werden enkele uitslagen niet aanvaard door de computer en moest er een nieuwe ingave gebeuren.

Alle info over niet deelname aan het beker kampioenschap en de beschikbaarheid van de lokalen dient binnen te zijn tegen 02 oktober 2022.


18/09/2022 ; ploegenkampioenschap speeldag 3

Geen problemen gemeld.

10/09/2022 ; ploegenkampioenschap speeldag 2

Speeldag 2 is zonder problemen verlopen.

Ploegen die met een tekort aan spelers kampen kunnen via de lijst "vrije spelers" nieuwe leden raadplegen.

Op zondagvoormiddag 09/10/2022 is er de eenmalige trekking van het 36e beker kampioenschap. Alle ploegen zijn automatisch ingeschreven.

Ploegen die niet willen deelnemen dienen dit per mail te bevestigen aan gunther@krvgb.be tegen ten laatste op 02/10/2022.


Info betreffende reglementswijziging "beschikbaarheid van het biljart"

Er staat in het reglement dat het biljart vrij dient te zijn één uur voor de wedstrijd.

Dit is zoals voorheen dat de wedstrijdballen er moeten in zitten en er geen wijzigingen meer mogen aangebracht worden aan het biljart.

In de praktijk betekent dit dat vanaf 19.00u niemand anders dan de voorziene spelers voor deze avond nog mogen gebruik maken van het biljart.

Het zou inderdaad nogal cru zijn om niemand voor 19.30u te laten spelen op het biljart wat nadelig zou zijn voor de lokaaluitbaters.

Als je als speler (thuis of uitspeler) om 19.00u of nog eerder in het lokaal bent kan je gerust oefenen.

Het is een kwestie van fair-Play en elkaar niet te boycotten.

Wat het reglement wel vermeld, is dat de bezoekers slechts officieel mogen oefenen vanaf 19.45u en dat de thuisploeg het biljart ter beschikking moet hebben vanaf 19.30u.

Deze wijziging is er gekomen op vraag omdat er heel wat spelers zijn die misnoegd waren dat ze reeds om 19.00u dienden aanwezig te zijn indien zij wilden trainen.

Iets wat voor veel spelers door andere verplichtingen niet haalbaar was.03/092022 ; ploegenkampioenschap speeldag 1

Alle uitslagen werden goed en probleemloos ingegeven, proficiat aan de ploegverantwoordelijken en de ingevers van deze uitslagen op de website.

Tot op het einde van de eerste ronde op 26/11/2022 kunnen nog spelers aangesloten worden.

Om een wedstrijd van datum en of uur te veranderen dienen de officiële documenten doorgemaild te worden naar ; johanh@krvgb.be

Aan de lokaalhouders wordt nomaals gevraagd om de uitslagformulieren te bewaren tot na dit kampioenschap.


27/08/2022  Vergadering met de ploegverantwoordelijken

Van de ploegen Siberie C en De Vierweg A was er niemand aanwezig op de algemene vergadering. Hier wordt de gebruikelijke boete toegekend.

Er werd een opmerking gemaakt dat in het reglementenboek van de lokaalhouders en ploegverantwoordelijken een klein foutje steekt.

Op pagina 18 moeten de eerste gedachtenstreepjes wel degelijk c) en d) zijn.

Indien er twijfels zijn over de nieuw aangepaste reglementering en het gebruik van de website om de uitslagen in te geven kan er altijd raad gevraagd worden aan iemand van het bestuur.

Het bestuur wenst iedereen een sportief biljartseizoen.


24/08/2022 Mededelingen

Volgende ploegen hebben hun inschrijvingsgeld nog niet betaald en zullen dan ook een administratieve boete krijgen :  DE KABIEN D , DE VOETBALLIST A ,  DE

VOETBALLIST B, PELIKAAN B, SIBERIE C & DEN DRIEWEG A

Voor info gelieve U te wenden tot Ellen Deseure 
ellen@krvgb.be

Bericht aan de ploegverantwoordelijken:

Het invullen van de wedstrijduitslagen is gewijzigd , gelieve de nieuwe handleiding te raadplegen en dit ook als ploegverantwoordelijke door te geven aan uw spelers.

Dit zijn de verschillen met vorig seizoen :

* Er worden geen mails meer verstuurd naar diegene die de uitlsagen invult en controleert. (dus hoeft U ook geen email adressen meer in te geven)

* Na ingave van uitslag wedstrijd door lid van thuisploeg dient een spelend lid van de bezoekers deze match op te vragen en te controleren

* Na goedkeuring van de wedstrijd komt deze in de live uitslagen , na afkeuring dient de volledige procedure opnieuw gedaan te worden.


Hier vind U de volledige handleiding om de uitslagen na de match in de geven.

14/08/2022 - Mededelingen

Bericht aan de lokaalhouders:

Gelieve te laten weten of jullie biljarttafel nog vernieuwd word voor het nieuwe seizoen. Daarvoor kregen jullie onlangs een mailtje.

Indien er nog lijnen dienen op aangebracht te worden wordt dit de eerste keer in het seizoen gratis gedaan door de verantwoordelijke voor jullie lokaal.

Binnenkort worden de affiches en enveloppes naar de lokalen gebracht.

Bericht aan de ploegverantwoordelijken:

Alle inschrijvingsgelden dienen tegen woensdag 24 augustus betaald te worden.

Niet betaalde inschrijvingen dienen op de algemene vergadering €10 extra te betalen en deze ploegafgevaardigden zullen als laatste worden afgeroepen.

Gelieve jullie reglementenboek eveneens mee te brengen, de wijzigingen worden samen aangepast.

Er is na deze vergadering de mogelijkheid om aan het bestuur vragen te stellen. Deze kunnen op voorhand reeds doorgemaild worden naar info@krvgb.be


25/05/2022 - Finales individueel kampioenschap

1. De finale bij de jongeren werd gewonnen door Troy Braem. Hij won van Vanhamme Rubinho in twee manches.

2. De finale bij de senioren werd gewonnen door Dieter Carette. Hij won van Bjorn Azou in twee manches.

3. De finale bij het duo kampioenschap werd gewonnen door Mario Delie en Gino Vanwijnsberghe. Ook zij wonnen deze finale in twee manches van Hendrik Levoye en Geert Nuytten.

4. Het jaarlijks feest gaat door op zaterdag 18 juni vanaf 18.30u in zaal Zilverbergstatie.

5. Alle winnaars van een geldprijs en een trofee worden verzocht deze te komen afhalen op het feest, dit kan vanaf 21.30u


14/05/2022 - Duo kampioenschap

1. De finalisten voor het duo kampioenschap zijn gekend:

- Delie Mario - Vanwijnsberghe Gino
- Levoye Hendrik - Nuytten Geert

proficiat aan deze finalisten.

2. De aanvangsuren voor de finales van 21 mei 2022 in zaal Zilverbergstatie zijn als volgt:

- halve en finales jongeren starten om 16.00u
- halve finales individueel senioren, spelers dienen om 18.00u aanwezig zijn
- finales duo kampioenschap, spelers dienen om 19.30u aanwezig te zijn.

3. Er zijn geen trainingsminuten voorzien, voor iedere wedstrijd kunnen de spelers enkele bandstoten uitvoeren.

4. Leden die zich nog willen in te schrijven voor het jaarlijks feest dienen dit zo snel mogelijk te laten weten. Dit kan persoonlijk of via de ploegafgevaardigde naar 0473/98.37.57 of johanh@krvgb.be

5. Volgend seizoen gaat er gespeeld worden in drie reeksen, daardoor gaan er enkele ploegen dienen over te gaan naar een hogere reeks. Deze samenstelling wordt binnenkort bekend gemaakt.

6. Er zijn nog steeds enkele ploegen niet speelgerechtigd wegens een tekort aan de nodige spelers, gelieve dit zo snel mogelijk in orde te brengen bij ellen@krvgb.be

7. Het verloop van ons jaarlijks feest wordt later meegedeeld.


07/05/2022 - Individueel kampioenschap

1. De derde ronde van het individueel kampioenschap leverde volgende finalisten op:

- Olivier Christ
- Haesaert Ivan
- Azou Bjorn
- Carette Dieter

2. De koevoet A dient zich nog in orde te stellen met de verantwoordelijke van het ledenbestand.

30/04/2022 - Duo kampioenschap

1. De tweede ronde van het duo kampioenschap werd zonder problemen afgewerkt.

2. De aanvangs-uren van de volgende ronde op 14 mei zijn aangepast, wedstrijd 1 start om 20.00u. Wedstrijd 2 start om 21.30u

3. Er dienen nog enkele boetes opgelopen door FF tijdens het individueel kampioenschap betaald te worden, anders worden deze spelers niet speelgerechtigd voor het seizoen 2022-2023 !!

4. Zaterdag 7 mei wordt de derde ronde van het individueel kampioenschap gespeeld, let op de speeluren !


25/04/2022 - individueel en duo kampioenschap

1. Tijdens de eerste ronde van het individueel kampioenschap vielen er 7 FF's te noteren waarvan slechts één gerechtvaardigd was, daarvoor zal de voorziene bestraffing worden toegepast.

2.Tijdens de tweede ronde van het individueel kampioenschap vielen er 2 FF's te noteren, de voorziene bestraffing wordt ook toegepast.

3. Tijdens de eerste ronde van het duo kampioenschap viel er 1 FF te noteren, wat voor de medespeler een spijtig feit is, ook daarvoor zal de voorziene bestraffing worden toegepast.

4. Ploegen die nog niet volledig in orde zijn met hun spelers - en transferlijsten dienen dit zo snel mogelijk te doen en contact op te nemen met Ellen, ellen@krvgb.be

5. De inschrijvingen voor het feest dienen vanaf heden doorgestuurd te worden naar johanh@krvgb.be of manueel binnen gebracht te worden. Deze dienen tegen ten laatste op 21 mei 2022 gedaan te worden.

6. De betalingen kunnen via overschrijving gebeuren met duidelijke vermelding van ploeg en aantal aanwezigen op het rekeningnummer BE 31 0682 2954 3655.

7. Het bestuur maakt de samenstelling van de reeksen en ploegen bekend als alle ploegen in orde zijn, dit via de website.

8. Het jongeren kampioenschap verloopt vlot, het belooft een mooie strijd te worden.

9. Er kunnen geen wedstrijden noch van uur, noch van datum voor het individueel kampioenschap verplaatst worden !!


26/03/2022 - 24e speeldag ploegenkampioenschap (einde 68e seizoen)

1.Bedankt aan de ploegverantwoordelijken, lokaalhouders, sponsors en alle leden om dit kampioenschap mogelijk te maken. Dit voor sommigen met ups en downs tijdens deze moeilijke periode.

2. Alle kampioenen en dalers uit het ploegenkampioenschap zijn gekend ;

- In eerste afdeling is de Vierweg A kampioen en laatste werd De Kabien D.

- In tweede afdeling is Den Drieweg A kampioen en Siberie A laatste.

- In derde afdeling is Rumba B kampioen en laatste werd De Bolle D.

- In vierde afdeling is Torentje B kampioen en laatste werd The New Arena C.

3. Alle individuele reekswinnaars zijn ook gekend ;

- in eerste afdeling werd dit Andy Olivier

- in tweede afdeling werd dit Rik Casteleyn

- in derde afdeling werd dit Andy Martin

- in vierde afdeling zijn er twee reekswinnaars, Davinio Vanneste en Stefaan Guillemyn. Proficiat aan alle winnaars.

4. Alle spelers - en transferlijsten dienen afgegeven te worden aan de lokaalhouders. Deze worden dan ingediend op hun algemene vergadering van dinsdag 19 april 2022.

5. De lijsten voor de inschrijvingen van het jaarlijks feest dat doorgaat in zaal Zilverbergstatie op zaterdag 18 juni 2022 dienen door de ploegverantwoordelijken van de website afgehaald te worden.

Deze dienen per ploeg binnengebracht of gemaild te worden naar info@krvgb.be met duidelijke vermelding van ploeg en betalen op het rekeningsnummer BE31 0682 2954 3655.

6. Er zijn 97 inschrijvingen voor het individueel kampioenschap, voor de duo's zijn er 34 ingeschreven. De jongeren zijn met 10 ingeschreven.

7. Alle genodigden die gratis voor het feest in aanmerking komen zullen per mail gecontacteerd worden.

8. Ploegen die wensen van lokaal te veranderen dienen tegen de start van het individueel kampioenschap het nodige formulier op het secretariaat binnen te brengen of te mailen.

9. Voor een overgang van een ploeg naar een ander lokaal dient er transfer betaald te worden.

10. We wensen alle deelnemers aan een van onze kampioenschappen veel succes. Gelieve de reglementen inzake deze nog eens door te nemen aub.
19/03/2022 - 23e speeldag ploegenkampioenschap

1. De wedstrijd tussen Siberie B en De Kabien D uit eerste afdeling wordt niet meer gespeeld. Siberie gaf met goedkeuring van het bestuur door de gegeven omstandigheden FF.

2. In tweede afdeling is Den Drieweg A, in derde afdeling Rumba B, en in vierde afdeling Torentje B kampioen, proficiat aan deze ploegen.

3. In eerste afdeling is er een mooie strijd om de individuele winnaar tussen Emmerson Delaere en Andy Olivier.

4. In tweede afdeling is Rik Casteleyn individueel kampioen.

5. In derde afdeling kunnen nog drie spelers individueel kampioen worden, de laatste wedstrijd zal beslissend zijn.

6. In vierde afdeling is Stefaan Guillemijn individueel kampioen. Proficiat aan deze winnaars.

7. Op zaterdag 26/03/2022 is het de laatste wedstrijd voor het ploegenkampioenschap.

8. Alle inschrijvingen voor de individuele kampioenschappen dienen zo snel binnen gebracht of gemaild te worden.

9. Maandag 28/03/2022 om 19.00u is er de trekking van deze kampioenschappen in lokaal Siberie.

10. Suggesties of voorstellen mogen altijd schriftelijk of via mail aan het bestuur van de KRVGB gericht worden. Gelieve de bestuursleden daar niet mee lastig te vallen tijdens hun vrije tijd aub !!!


12/03/2022 - 22e speeldag ploegenkampioenschap

1. Op twee speeldagen van het einde in het ploegenkampioenschap zijn er reeds enkele kampioenen en zakkers gekend.

2. In 1e afdeling zakt De Kabien D, in 2e afdeling zakt Siberie A, in 3e afdeling is Rumba B kampioen, de strijd voor de degradatie gaat nog tussen De Bolle D en Regina A. Torentje B is kampioen in 4e afdeling.

3. De leden worden verzocht om zich zo snel mogelijk in te schrijven voor de individuele kampioenschappen. Deze kunnen via de ploegverantwoordelijken of individueel via mail doorgestuurd worden.

4. Aan de lokaalhouders wordt gevraagd om indien mogelijk jeugdige spelers aan te moedigen deel te nemen aan het jongeren kampioenschap, die wel met mooie prijzen beloond worden.

5. De spelerslijsten mogen zoals voorzien in het reglement ingevuld worden met minimum zeven en maximum tien spelers per ploeg. Seizoen 2022-2023 wordt het ploegenkampioenschap gespeeld zoals heden.

6. Voor het seizoen 2023-2024 kijkt het bestuur uit naar een nieuwe formule om dit kampioenschap aantrekkelijker te maken, daarover wordt meer uitleg gegeven op de algemene vergadering met de ploegverantwoordelijken.
 

05/03/2022 - 21e speeldag ploegenkampioenschap

1. Geen problemen gemeld.

2. Inschrijvingen voor de individuele kampioenschappen dienen binnen te zijn tegen 20 maart 2022.

3. De eenmalige trekking voor deze kampioenschappen gaat door in lokaal Bistro Siberie op maandag 28 maart vanaf 19.00u

4. Er kan gekozen worden om te spelen op 02 of 09 april voor de eerste ronde van het individueel kampioenschap (wel uitdrukkelijk te vermelden !)

5. Op 12 maart is normaal de laatste wedstrijd voor het ploegenkampioenschap, de niet gespeelde wedstrijden van speeldagen 15 en 16, worden afgewerkt op 19 en 26 maart 2022.


26/02/2022 - 20e speeldag ploegenkampioenschap

1. Alle uitslagen werden zoals verwacht op tijd ingebracht.

2. Scheidsrechters worden er attent op gemaakt om het spel aandachtig te volgen zo kunnen discussies vermeden worden.

3. De lokalen zijn niet meer verplicht om minstens één speler in te schrijven om recht te hebben wedstrijden te krijgen in hun lokaal voor de individuele kampioenschappen.

4. Aangezien deze inschrijvingen via de ploegverantwoordelijken en persoonlijk worden door gegeven.

5. Voor de inschrijvingen van het jongeren kampioenschap zijn de lokaalhouders wel nog verantwoordelijk. Enkel lokalen die jongeren inschrijven komen in aanmerking om wedstrijden te krijgen.

6. Jongeren die reeds waren ingeschreven voor dit kampioenschap maar door Corona niet werd ingericht, kunnen zich opnieuw inschrijven ook al hebben ze de leeftijdsgrens van 18 jaar hebben bereikt.

7. De spelers - en transferlijsten zijn ter beschikking gesteld aan de ploegverantwoordelijken. Het inschrijvingsgeld is 10€, voor een transfer naar een ploeg uit een ander lokaal is dit 8€.

8. Gratis voor wie transfer doet naar een ploeg in hetzelfde lokaal.

9. Leden die na de inschrijvingsperiode nog een transfer maken is dit 13€.19/02/2022 - 19e speeldag ploegenkampioenschap

1. Geen problemen gemeld.

2. Bij twijfel over bepaalde spel-reglementen kan het gele kalenderboekje geraadpleegd worden, daarmee worden de meeste misverstanden opgelost.

3. De spelers - en transferlijsten worden deze week online doorgestuurd, deze dienen door de ploegverantwoordelijken zelf geprint te worden.


12/02/2022 - inhaalwedstrijden ploegenkampioenschap

1. Alle voorziene inhaalwedstrijden werden afgewerkt.

2. Het klassement werd automatisch aangepast


05/02/2022 - 18e speeldag ploegenkampioenschap

1. Op 12-02-2022 worden de inhaalwedstrijden gespeeld zoals voorzien op de home pagina van de website.

2. De oorspronkelijke datum van deze wedstrijden dient gebruikt te worden bij het inbrengen van de uitslag op de website.

3. De ploegafgevaardigden worden er attent op gemaakt dat zijn verantwoordelijk zijn voor het inschrijven betreffende het individueel en duo kampioenschap van hun leden.

4. Leden die min. vijf wedstrijden gespeeld hebben kunnen deelnemen aan het individueel kampioenschap, leden die min. één wedstrijd gespeeld hebben kunnen deelnemen voor het duo kampioenschap.

5. Voor de inschrijvingen van het jongeren kampioenschap zijn de lokalen verantwoordelijk.


29/01/2022 - 17e speeldag ploegenkampioenschap

1. Er werden geen problemen gemeld.

2. Alle wedstrijden starten vanaf zaterdag 05/0/2022 om 19.00u

3. Ploegen die hun wedstrijden willen verplaatsen naar een ander aanvangsuur dienen dit via mail te laten weten aan johanh@krvgb.be

3. Op 12/02/2022 worden de inhaalwedstrijden voor het ploegenkampioenschap gespeeld. Voor alle andere ploegen is dit een vrije speeldag.
21/01/2022 - opstarten competitie tijdens Corona maatregelen - inschrijvingen

1. Het ploegenkampioenschap wordt hervat op zaterdag 29 januari om 18.30u met de voorziene speeldag. (speeldag 17)

2. De aangepaste kalender is te bekijken via de link " volgende speeldag - kalender".

3. De uitgestelde  wedstrijden van speeldagen 15 en 16 (8 en 22 januari ) worden na de voorziene speeldagen afgewerkt op 19 en 26 maart 2022.

4. De documenten voor deelname aan het individueel en duo kampioenschap dienen bezorgd te worden door de ploegverantwoordelijken tegen 20 maart 2022.

5. De eenmalige trekking vindt plaats op maandag 28 maart om 19.00u in café Siberie.(aangepaste datum !)

6. Het inrichten van deze kampioenschappen is afhankelijk van het aantal inschrijvingen.

7. Alle spelerslijsten voor het seizoen 2022-2023 dienen afgegeven te worden op de algemene vergadering met de lokaalhouders op dinsdag 19 april 2022.

8. De ploegverantwoordelijken dienen de voorziene lijsten zelf van de website af te halen, alsook de eventuele transferlijsten.


9. Jongeren die reeds ingeschreven waren voor het jongerenkampioeschap seizoen 2020-2021 mogen zich opnieuw inschrijven zelfs als zij dit jaar de leeftijd van 18 jaar hebben bereikt.


 
l

 
 Copyright © 2013 by Johan Vanslambrouck